خريد اکانت کلش
خرید و فروش اکانت کلش از طریق تلگرام . برای ورود کلیک کنید
تنها شماره مدیر سایت : 09140272407

خرید اکانت کلش

Securtiy Code
نمایش دادن آگهی ها با شرایط زیر :
مرتب سازی آگهی ها بر اساس :

  تمام آگهی ها     فقط فروخته نشده ها     فقط فروخته شده ها  

زمان ثبت آگهی : 16 روز پیش | تعداد بازدید : 1266
کد آگهی : 17677 فروش اکانت کلش تکاور
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...تکاور
سطح(level) لول : 116 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 450 cup کاپ : 2000
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 70,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 16 روز پیش | تعداد بازدید : 1015
کد آگهی : 17676 فروش اکانت کلش آیدین
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...آیدین
سطح(level) لول : 105 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 324 cup کاپ : 1942
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 60,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 16 روز پیش | تعداد بازدید : 783
کد آگهی : 17675 فروش اکانت کلش سبحان
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...سبحان
سطح(level) لول : 217 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 2700 cup کاپ : 5100
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 103 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 500,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 16 روز پیش | تعداد بازدید : 1031
کد آگهی : 17673 فروش اکانت کلش مهدیا
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...مهدیار
سطح(level) لول : 164 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 750 cup کاپ : 3450
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 111 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 200,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 16 روز پیش | تعداد بازدید : 979
کد آگهی : 17672 فروش اکانت کلش Saeed atas
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Saeed atash
سطح(level) لول : 117 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 1237 cup کاپ : 2460
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 60,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 16 روز پیش | تعداد بازدید : 965
کد آگهی : 17671 فروش اکانت کلش hacer king
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...hacer king
سطح(level) لول : 171 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 1023 cup کاپ : 3800
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 110,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 16 روز پیش | تعداد بازدید : 1264
کد آگهی : 17666 فروش اکانت کلش Behzad
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Behzad
سطح(level) لول : 146 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 71 cup کاپ : 2348
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 150,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 17 روز پیش | تعداد بازدید : 1220
کد آگهی : 17657 فروش اکانت کلش R.R
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...R.R
سطح(level) لول : 116 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 469 cup کاپ : 2575
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 40,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 17 روز پیش | تعداد بازدید : 965
کد آگهی : 17656 فروش اکانت کلش اشکان
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...اشکان
سطح(level) لول : 115 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 9372 cup کاپ : 3216
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 110,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 17 روز پیش | تعداد بازدید : 1133
کد آگهی : 17654 فروش اکانت کلش خشم ل
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...خشم لرستان
سطح(level) لول : 180 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 100 cup کاپ : 5000
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 500,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 17 روز پیش | تعداد بازدید : 1491
کد آگهی : 17652 فروش اکانت کلش MOHAMMAD
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...MOHAMMAD
سطح(level) لول : 170 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 3562 cup کاپ : 3500
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 170,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 17 روز پیش | تعداد بازدید : 1244
کد آگهی : 17647 فروش اکانت کلش Rezajavan
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Rezajavan
سطح(level) لول : 180 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 21 cup کاپ : 2127
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 114 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 160,000 تومان
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • تعداد آگهی های ثبت شده در هفت روز گذشته : 65
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در هفت روز گذشته : 82
  تعداد آگهی های ثبت شده در این هفته که همین هفته فروخته شده اند: 24
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در هفت روز گذشته : 16,11048,480 تومان
  تعداد آگهی های ثبت شده در یک ماه گذشته : 225
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در یک ماه گذشته : 197
  تعداد آگهی های ثبت شده در این ماه که همین ماه که فروخته شده اند: 110
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در ماه گذشته : 38,435,480 تومان

  تعداد کل آگهی ها ثبت شده : 6522
  تعداد کل آگهی های فروخته شده : 3815
  هم اکنون به ازای ثبت هر 10 آگهی فروش (5.8) اکانت فروخته شده است .