خريد اکانت کلش
خرید و فروش اکانت کلش از طریق تلگرام . برای ورود کلیک کنید
تنها شماره مدیر سایت : 09140272407

خرید اکانت کلش

Securtiy Code
نمایش دادن آگهی ها با شرایط زیر :
مرتب سازی آگهی ها بر اساس :

  تمام آگهی ها     فقط فروخته نشده ها     فقط فروخته شده ها  

زمان ثبت آگهی : 8 روز پیش | تعداد بازدید : 1426
کد آگهی : 17829 فروش اکانت کلش Mr_firouzn
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mr_firouznia
سطح(level) لول : 191 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 22 cup کاپ : 4049
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 104 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 350,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 8 روز پیش | تعداد بازدید : 1435
کد آگهی : 17828 فروش اکانت کلش MH-H!D❤
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...MH-H!D❤️N.D
سطح(level) لول : 176 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 14000 cup کاپ : 3800
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 140,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 9 روز پیش | تعداد بازدید : 1587
کد آگهی : 17822 فروش اکانت کلش Titan
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Titan
سطح(level) لول : 127 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 93 cup کاپ : 2594
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 116 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 120,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 9 روز پیش | تعداد بازدید : 1507
کد آگهی : 17821 فروش اکانت کلش Ali.F.Z
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Ali.F.Z
سطح(level) لول : 110 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 1251 cup کاپ : 1853
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 55,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 9 روز پیش | تعداد بازدید : 1279
کد آگهی : 17819 فروش اکانت کلش King wolf
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...King wolf
سطح(level) لول : 178 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 1683 cup کاپ : 3330
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 103 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 400,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 9 روز پیش | تعداد بازدید : 1269
کد آگهی : 17817 فروش اکانت کلش Mr_firouzn
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mr_firouznia
سطح(level) لول : 188 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 1250 cup کاپ : 3198
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 500,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 9 روز پیش | تعداد بازدید : 1246
کد آگهی : 17816 فروش اکانت کلش میلاد
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...میلاد
سطح(level) لول : 193 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 757 cup کاپ : 3870
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 510,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 9 روز پیش | تعداد بازدید : 1290
کد آگهی : 17813 فروش اکانت کلش milad wolf
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...milad wolf
سطح(level) لول : 158 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 1500 cup کاپ : 4500
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 107 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 300,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 9 روز پیش | تعداد بازدید : 1197
کد آگهی : 17809 فروش اکانت کلش Baekhtiar
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Baekhtiar
سطح(level) لول : 166 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 20 cup کاپ : 4320
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 450,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 9 روز پیش | تعداد بازدید : 1269
کد آگهی : 17807 فروش اکانت کلش MoBin SaDe
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...MoBin SaDeGhi
سطح(level) لول : 160 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 7050 cup کاپ : 2500
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 200,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 9 روز پیش | تعداد بازدید : 1181
کد آگهی : 17806 فروش اکانت کلش mj
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...mj
سطح(level) لول : 135 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 9044 cup کاپ : 3183
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 120,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 9 روز پیش | تعداد بازدید : 921
کد آگهی : 17805 فروش اکانت کلش alireza
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...alireza
سطح(level) لول : 63 سطح tawnhall تاون هال : 7
gem جم : 1003 cup کاپ : 1600
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 30,000 تومان
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • تعداد آگهی های ثبت شده در هفت روز گذشته : 65
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در هفت روز گذشته : 82
  تعداد آگهی های ثبت شده در این هفته که همین هفته فروخته شده اند: 24
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در هفت روز گذشته : 16,11048,480 تومان
  تعداد آگهی های ثبت شده در یک ماه گذشته : 225
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در یک ماه گذشته : 197
  تعداد آگهی های ثبت شده در این ماه که همین ماه که فروخته شده اند: 110
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در ماه گذشته : 38,435,480 تومان

  تعداد کل آگهی ها ثبت شده : 6522
  تعداد کل آگهی های فروخته شده : 3815
  هم اکنون به ازای ثبت هر 10 آگهی فروش (5.8) اکانت فروخته شده است .