خريد اکانت کلش
خرید و فروش اکانت کلش از طریق تلگرام . برای ورود کلیک کنید
تنها شماره مدیر سایت : 09140272407

خرید اکانت کلش

Securtiy Code
نمایش دادن آگهی ها با شرایط زیر :
مرتب سازی آگهی ها بر اساس :

  تمام آگهی ها     فقط فروخته نشده ها     فقط فروخته شده ها  

زمان ثبت آگهی : 9 روز پیش | تعداد بازدید : 525
کد آگهی : 17804 فروش اکانت کلش ~~behnaz~~
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...~~behnaz~~
سطح(level) لول : 174 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 645 cup کاپ : 5100
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 103 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 400,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 9 روز پیش | تعداد بازدید : 1125
کد آگهی : 17803 فروش اکانت کلش 3zaaar
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...3zaaar
سطح(level) لول : 103 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 67 cup کاپ : 2222
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 105 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 200,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 9 روز پیش | تعداد بازدید : 953
کد آگهی : 17802 فروش اکانت کلش FRMRZ
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...FRMRZ
سطح(level) لول : 175 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 797 cup کاپ : 2073
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 100 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 500,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 10 روز پیش | تعداد بازدید : 1072
کد آگهی : 17801 فروش اکانت کلش M.j
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...M.j
سطح(level) لول : 142 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 838 cup کاپ : 3072
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 130,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 10 روز پیش | تعداد بازدید : 1074
کد آگهی : 17796 فروش اکانت کلش sedmostafa
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...sedmostafa
سطح(level) لول : 173 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 4118 cup کاپ : 3308
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 103 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 500,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 10 روز پیش | تعداد بازدید : 1012
کد آگهی : 17795 فروش اکانت کلش raha
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...raha
سطح(level) لول : 156 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 900 cup کاپ : 2600
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 107 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 250,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 10 روز پیش | تعداد بازدید : 1468
کد آگهی : 17790 فروش اکانت کلش Hamid
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Hamid
سطح(level) لول : 128 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 37 cup کاپ : 3098
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 90,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 10 روز پیش | تعداد بازدید : 1204
کد آگهی : 17789 فروش اکانت کلش Mr_firouzn
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mr_firouznia
سطح(level) لول : 191 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 17 cup کاپ : 4049
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 102 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 400,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 10 روز پیش | تعداد بازدید : 1331
کد آگهی : 17782 فروش اکانت کلش ashkanasad
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...ashkanasadi
سطح(level) لول : 155 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 500 cup کاپ : 3200
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 109 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 220,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 10 روز پیش | تعداد بازدید : 1400
کد آگهی : 17781 فروش اکانت کلش aminkrmoon
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...aminkrmooni
سطح(level) لول : 177 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 360 cup کاپ : 3801
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 112 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 200,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 11 روز پیش | تعداد بازدید : 1461
کد آگهی : 17777 فروش اکانت کلش GOD OF WAR
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...GOD OF WAR
سطح(level) لول : 192 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 2311 cup کاپ : 3733
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 102 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 500,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 11 روز پیش | تعداد بازدید : 318
کد آگهی : 17775 فروش اکانت کلش Neda
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Neda
سطح(level) لول : 158 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 680 cup کاپ : 2245
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 110 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 200,000 تومان
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • تعداد آگهی های ثبت شده در هفت روز گذشته : 65
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در هفت روز گذشته : 82
  تعداد آگهی های ثبت شده در این هفته که همین هفته فروخته شده اند: 24
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در هفت روز گذشته : 16,11048,480 تومان
  تعداد آگهی های ثبت شده در یک ماه گذشته : 225
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در یک ماه گذشته : 197
  تعداد آگهی های ثبت شده در این ماه که همین ماه که فروخته شده اند: 110
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در ماه گذشته : 38,435,480 تومان

  تعداد کل آگهی ها ثبت شده : 6522
  تعداد کل آگهی های فروخته شده : 3815
  هم اکنون به ازای ثبت هر 10 آگهی فروش (5.8) اکانت فروخته شده است .