خريد اکانت کلش
خرید و فروش اکانت کلش از طریق تلگرام . برای ورود کلیک کنید
تنها شماره مدیر سایت : 09140272407

خرید اکانت کلش

Securtiy Code
نمایش دادن آگهی ها با شرایط زیر :
مرتب سازی آگهی ها بر اساس :

  تمام آگهی ها     فقط فروخته نشده ها     فقط فروخته شده ها  

زمان ثبت آگهی : 11 روز پیش | تعداد بازدید : 1450
کد آگهی : 17773 فروش اکانت کلش محمود
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...محمود
سطح(level) لول : 145 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 5400 cup کاپ : 1990
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 180,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 11 روز پیش | تعداد بازدید : 1643
کد آگهی : 17771 فروش اکانت کلش Pouya.A
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Pouya.A
سطح(level) لول : 110 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 2029 cup کاپ : 1812
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 65,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 11 روز پیش | تعداد بازدید : 1459
کد آگهی : 17768 فروش اکانت کلش king.iran
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...king.iran
سطح(level) لول : 216 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 1700 cup کاپ : 4400
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 106 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 350,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 11 روز پیش | تعداد بازدید : 1603
کد آگهی : 17765 فروش اکانت کلش *MILAD*
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...*MILAD*
سطح(level) لول : 127 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 2474 cup کاپ : 2919
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 70,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 11 روز پیش | تعداد بازدید : 1394
کد آگهی : 17763 فروش اکانت کلش بویکا
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...بویکا
سطح(level) لول : 160 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 50 cup کاپ : 2400
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 400,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 11 روز پیش | تعداد بازدید : 1285
کد آگهی : 17762 فروش اکانت کلش .....S..I.
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ........S..I..N..A
سطح(level) لول : 112 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 2199 cup کاپ : 1965
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 107 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 219,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 11 روز پیش | تعداد بازدید : 1327
کد آگهی : 17761 فروش اکانت کلش MilAty
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...MilAty
سطح(level) لول : 183 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 559 cup کاپ : 5099
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 100 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 550,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 11 روز پیش | تعداد بازدید : 1529
کد آگهی : 17760 فروش اکانت کلش Arnold
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Arnold
سطح(level) لول : 121 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 550 cup کاپ : 2900
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 60,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 12 روز پیش | تعداد بازدید : 1838
کد آگهی : 17741 فروش اکانت کلش Nilofar
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Nilofar
سطح(level) لول : 162 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 982 cup کاپ : 4421
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 500,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 12 روز پیش | تعداد بازدید : 1815
کد آگهی : 17740 فروش اکانت کلش Mohamad HK
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mohamad HK
سطح(level) لول : 223 سطح tawnhall تاون هال : 12
gem جم : 2000 cup کاپ : 5500
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 100 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 700,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 12 روز پیش | تعداد بازدید : 1760
کد آگهی : 17738 فروش اکانت کلش HoSSeiN QU
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...HoSSeiN QUF
سطح(level) لول : 157 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 5200 cup کاپ : 2084
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 107 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 350,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 13 روز پیش | تعداد بازدید : 1832
کد آگهی : 17736 فروش اکانت کلش kratos
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...kratos
سطح(level) لول : 172 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 200 cup کاپ : 4589
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 500,000 تومان
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • تعداد آگهی های ثبت شده در هفت روز گذشته : 65
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در هفت روز گذشته : 82
  تعداد آگهی های ثبت شده در این هفته که همین هفته فروخته شده اند: 24
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در هفت روز گذشته : 16,11048,480 تومان
  تعداد آگهی های ثبت شده در یک ماه گذشته : 225
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در یک ماه گذشته : 197
  تعداد آگهی های ثبت شده در این ماه که همین ماه که فروخته شده اند: 110
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در ماه گذشته : 38,435,480 تومان

  تعداد کل آگهی ها ثبت شده : 6522
  تعداد کل آگهی های فروخته شده : 3815
  هم اکنون به ازای ثبت هر 10 آگهی فروش (5.8) اکانت فروخته شده است .