خريد اکانت کلش
خرید و فروش اکانت کلش از طریق تلگرام . برای ورود کلیک کنید
تنها شماره مدیر سایت : 09140272407

خرید اکانت کلش

Securtiy Code
نمایش دادن آگهی ها با شرایط زیر :
مرتب سازی آگهی ها بر اساس :

  تمام آگهی ها     فقط فروخته نشده ها     فقط فروخته شده ها  

زمان ثبت آگهی : 13 روز پیش | تعداد بازدید : 2009
کد آگهی : 17735 فروش اکانت کلش هه لو
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...هه لوی زاگروس(عقاب زاگرس)
سطح(level) لول : 204 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 2050 cup کاپ : 4100
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 108 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 300,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 13 روز پیش | تعداد بازدید : 1690
کد آگهی : 17734 فروش اکانت کلش kratos
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...kratos
سطح(level) لول : 172 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 200 cup کاپ : 4598
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 500,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 13 روز پیش | تعداد بازدید : 1633
کد آگهی : 17732 فروش اکانت کلش ali az
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...ali az
سطح(level) لول : 182 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 500 cup کاپ : 5200
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 500,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 13 روز پیش | تعداد بازدید : 1802
کد آگهی : 17731 فروش اکانت کلش farzanfn
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...farzanfn
سطح(level) لول : 206 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 2781 cup کاپ : 4252
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 101 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 600,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 13 روز پیش | تعداد بازدید : 1742
کد آگهی : 17730 فروش اکانت کلش Brave
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Brave
سطح(level) لول : 198 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 7530 cup کاپ : 4700
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 102 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 750,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 13 روز پیش | تعداد بازدید : 1854
کد آگهی : 17728 فروش اکانت کلش JOKER
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...JOKER
سطح(level) لول : 159 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 130 cup کاپ : 5300
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 190,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 13 روز پیش | تعداد بازدید : 2093
کد آگهی : 17727 فروش اکانت کلش good boy
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...good boy
سطح(level) لول : 81 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 586 cup کاپ : 1240
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 50,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 14 روز پیش | تعداد بازدید : 2264
کد آگهی : 17723 فروش اکانت کلش ali akbar
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...ali akbar
سطح(level) لول : 108 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 228 cup کاپ : 2493
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 50,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 14 روز پیش | تعداد بازدید : 1433
کد آگهی : 17722 فروش اکانت کلش somi
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...somi
سطح(level) لول : 182 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 12300 cup کاپ : 2800
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 110 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 470,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 14 روز پیش | تعداد بازدید : 1501
کد آگهی : 17721 فروش اکانت کلش Mohsen
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mohsen
سطح(level) لول : 118 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 156 cup کاپ : 2096
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 65,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 14 روز پیش | تعداد بازدید : 1641
کد آگهی : 17719 فروش اکانت کلش REZA
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...REZA
سطح(level) لول : 129 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 4382 cup کاپ : 2929
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 50,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 14 روز پیش | تعداد بازدید : 1068
کد آگهی : 17718 فروش اکانت کلش Pouya
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Pouya
سطح(level) لول : 149 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 30 cup کاپ : 2784
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 100 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 450,000 تومان
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • تعداد آگهی های ثبت شده در هفت روز گذشته : 65
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در هفت روز گذشته : 82
  تعداد آگهی های ثبت شده در این هفته که همین هفته فروخته شده اند: 24
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در هفت روز گذشته : 16,11048,480 تومان
  تعداد آگهی های ثبت شده در یک ماه گذشته : 225
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در یک ماه گذشته : 197
  تعداد آگهی های ثبت شده در این ماه که همین ماه که فروخته شده اند: 110
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در ماه گذشته : 38,435,480 تومان

  تعداد کل آگهی ها ثبت شده : 6522
  تعداد کل آگهی های فروخته شده : 3815
  هم اکنون به ازای ثبت هر 10 آگهی فروش (5.8) اکانت فروخته شده است .