خريد اکانت کلش
خرید و فروش اکانت کلش از طریق تلگرام . برای ورود کلیک کنید
تنها شماره مدیر سایت : 09140272407

خرید اکانت کلش

Securtiy Code
نمایش دادن آگهی ها با شرایط زیر :
مرتب سازی آگهی ها بر اساس :

  تمام آگهی ها     فقط فروخته نشده ها     فقط فروخته شده ها  

زمان ثبت آگهی : 14 روز پیش | تعداد بازدید : 1395
کد آگهی : 17715 فروش اکانت کلش Leader
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Leader
سطح(level) لول : 226 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 1200 cup کاپ : 4650
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 105 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 400,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 14 روز پیش | تعداد بازدید : 1790
کد آگهی : 17714 فروش اکانت کلش یاحید
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...یاحیدر
سطح(level) لول : 98 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 502 cup کاپ : 2270
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 60,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 1630
کد آگهی : 17713 فروش اکانت کلش amirhosein
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...amirhosein
سطح(level) لول : 128 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 200 cup کاپ : 2000
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 95,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 1343
کد آگهی : 17712 فروش اکانت کلش امیر
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...امیر دهقان
سطح(level) لول : 193 سطح tawnhall تاون هال : 12
gem جم : 5900 cup کاپ : 4900
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 108 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 400,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 1706
کد آگهی : 17711 فروش اکانت کلش KING
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...KING
سطح(level) لول : 179 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 60 cup کاپ : 4128
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 190,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 1180
کد آگهی : 17710 فروش اکانت کلش SaJaD.ReFl
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...SaJaD.ReFleX 3
سطح(level) لول : 178 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 2512 cup کاپ : 3164
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 103 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 420,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 1211
کد آگهی : 17709 فروش اکانت کلش Sir Ali
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Sir Ali
سطح(level) لول : 231 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 300 cup کاپ : 4349
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 105 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 350,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 1244
کد آگهی : 17708 فروش اکانت کلش mehdi-amir
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...mehdi-amirooo
سطح(level) لول : 235 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 8141 cup کاپ : 4000
قابلیت تغییر نام : دارداین اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغییر دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خرید : عالی ( 109 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 450,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 1127
کد آگهی : 17707 فروش اکانت کلش Reza
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Reza
سطح(level) لول : 179 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 6641 cup کاپ : 4100
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 250,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 1358
کد آگهی : 17703 فروش اکانت کلش The great
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...The great sajad
سطح(level) لول : 157 سطح tawnhall تاون هال : 10
gem جم : 234 cup کاپ : 2632
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 113 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 99,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 1028
کد آگهی : 17700 فروش اکانت کلش UnderTakeR
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...UnderTakeR
سطح(level) لول : 212 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 5888 cup کاپ : 3996
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : عالی ( 106 % )

سوپرسل آیدی : متصل

قيمت : 450,000 تومان
زمان ثبت آگهی : 15 روز پیش | تعداد بازدید : 1165
کد آگهی : 17697 فروش اکانت کلش Storm shad
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Storm shadow
سطح(level) لول : 140 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 1132 cup کاپ : 3281
قابلیت تغییر نام : ندارداین اکانت قبلا یکبار نام اش عوض شده و دیگر امکان تغییر نام ندارد .
  

ارزش خرید : تخفیف استثنایی ( 114 % )

سوپرسل آیدی : نامتصل

قيمت : 170,000 تومان
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • تعداد آگهی های ثبت شده در هفت روز گذشته : 65
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در هفت روز گذشته : 82
  تعداد آگهی های ثبت شده در این هفته که همین هفته فروخته شده اند: 24
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در هفت روز گذشته : 16,11048,480 تومان
  تعداد آگهی های ثبت شده در یک ماه گذشته : 225
  تعداد کل آگهی های فروخته شده در یک ماه گذشته : 197
  تعداد آگهی های ثبت شده در این ماه که همین ماه که فروخته شده اند: 110
  مجموع قیمت اکانت های فروخته شده در ماه گذشته : 38,435,480 تومان

  تعداد کل آگهی ها ثبت شده : 6522
  تعداد کل آگهی های فروخته شده : 3815
  هم اکنون به ازای ثبت هر 10 آگهی فروش (5.8) اکانت فروخته شده است .