خريد اکانت کلش
خريد و فروش اکانت کلش از طريق تلگرام . براي ورود کليک کنيد
تنها شماره مدير سايت : 09140272407

خريد اکانت کلش

Securtiy Code
نمايش دادن آگهي ها با شرايط زير :
مرتب سازي آگهي ها بر اساس :

  تمام آگهي ها     فقط فروخته نشده ها     فقط فروخته شده ها  

زمان ثبت آگهي : 30 روز پيش | تعداد بازديد : 3013
کد آگهي : 25292 فروش اکانت کلش Amir
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Amir
سطح(level) لول : 150 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 1300 cup کاپ : 3500
تغییر نام : هیچ جمی لازم ندارداين اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغيير دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خريد : عالي ( 107 % )

سوپرسل آيدي : نامتصل

قيمت : 280,000 تومان
زمان ثبت آگهي : 30 روز پيش | تعداد بازديد : 4508
کد آگهي : 25291 فروش اکانت کلش Mahan
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mahan
سطح(level) لول : 190 سطح tawnhall تاون هال : 12
gem جم : 232 cup کاپ : 3762
تغییر نام : هیچ جمی لازم ندارداين اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغيير دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خريد : تخفيف استثنايي ( 113 % )

سوپرسل آيدي : متصل

قيمت : 150,000 تومان
زمان ثبت آگهي : 30 روز پيش | تعداد بازديد : 2621
کد آگهي : 25290 فروش اکانت کلش Mehran
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mehran
سطح(level) لول : 170 سطح tawnhall تاون هال : 12
gem جم : 1407 cup کاپ : 3603
تغییر نام : هیچ جمی لازم ندارداين اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغيير دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خريد : عالي ( 102 % )

سوپرسل آيدي : متصل

قيمت : 450,000 تومان
زمان ثبت آگهي : 30 روز پيش | تعداد بازديد : 3213
کد آگهي : 25289 فروش اکانت کلش AHMADRZA
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...AHMADRZA
سطح(level) لول : 93 سطح tawnhall تاون هال : 9
gem جم : 1953 cup کاپ : 1777
تغییر نام : هیچ جمی لازم ندارداين اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغيير دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خريد : تخفيف استثنايي ( 113 % )

سوپرسل آيدي : نامتصل

قيمت : 110,000 تومان
زمان ثبت آگهي : 30 روز پيش | تعداد بازديد : 3737
کد آگهي : 25287 فروش اکانت کلش Koresh
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Koresh
سطح(level) لول : 167 سطح tawnhall تاون هال : 12
gem جم : 3762 cup کاپ : 3234
تغییر نام : 500 جم لازم دارداين اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغيير دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خريد : تخفيف استثنايي ( 113 % )

سوپرسل آيدي : نامتصل

قيمت : 145,000 تومان
زمان ثبت آگهي : 30 روز پيش | تعداد بازديد : 3376
کد آگهي : 25286 فروش اکانت کلش Reza
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Reza
سطح(level) لول : 159 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 800 cup کاپ : 2800
تغییر نام : 500 جم لازم دارداين اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغيير دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خريد : تخفيف استثنايي ( 113 % )

سوپرسل آيدي : متصل

قيمت : 149,000 تومان
زمان ثبت آگهي : 30 روز پيش | تعداد بازديد : 3487
کد آگهي : 25285 فروش اکانت کلش Mr.mehdi
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Mr.mehdi
سطح(level) لول : 231 سطح tawnhall تاون هال : 12
gem جم : 30 cup کاپ : 5500
تغییر نام : 1500 جم لازم دارداين اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغيير دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خريد : متوسط ( 91 % )

سوپرسل آيدي : متصل

قيمت : 5,000,0000 تومان
زمان ثبت آگهي : 30 روز پيش | تعداد بازديد : 3610
کد آگهي : 25284 فروش اکانت کلش Zaghi
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Zaghi
سطح(level) لول : 239 سطح tawnhall تاون هال : 12
gem جم : 2400 cup کاپ : 3269
تغییر نام : هیچ جمی لازم ندارداين اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغيير دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خريد : خوب ( 96 % )

سوپرسل آيدي : نامتصل

قيمت : 1,190,0000 تومان
زمان ثبت آگهي : 30 روز پيش | تعداد بازديد : 3174
کد آگهي : 25280 فروش اکانت کلش Ali.daneya
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Ali.daneyal
سطح(level) لول : 205 سطح tawnhall تاون هال : 12
gem جم : 13700 cup کاپ : 4900
تغییر نام : هیچ جمی لازم ندارداين اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغيير دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خريد : عالي ( 100 % )

سوپرسل آيدي : متصل

قيمت : 1,250,0000 تومان
زمان ثبت آگهي : 30 روز پيش | تعداد بازديد : 2874
کد آگهي : 25279 فروش اکانت کلش Vector
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Vector
سطح(level) لول : 170 سطح tawnhall تاون هال : 12
gem جم : 214 cup کاپ : 3480
تغییر نام : 1000 جم لازم دارداين اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغيير دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خريد : عالي ( 101 % )

سوپرسل آيدي : نامتصل

قيمت : 450,000 تومان
زمان ثبت آگهي : 31 روز پيش | تعداد بازديد : 2908
کد آگهي : 25278 فروش اکانت کلش Saeid
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...Saeid
سطح(level) لول : 158 سطح tawnhall تاون هال : 11
gem جم : 3723 cup کاپ : 3810
تغییر نام : هیچ جمی لازم ندارداين اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغيير دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خريد : تخفيف استثنايي ( 113 % )

سوپرسل آيدي : متصل

قيمت : 235,000 تومان
زمان ثبت آگهي : 31 روز پيش | تعداد بازديد : 3231
کد آگهي : 25277 فروش اکانت کلش BLACK KNIG
 آگهي فروش اکانت کلش اف کلنز : ...BLACK KNIGHT
سطح(level) لول : 201 سطح tawnhall تاون هال : 12
gem جم : 2800 cup کاپ : 4056
تغییر نام : 500 جم لازم دارداين اکانت قبلا نام اش عوض نشده و امکان تغيير دادن نام اکانت را دارد
  

ارزش خريد : خوب ( 98 % )

سوپرسل آيدي : متصل

قيمت : 850,000 تومان
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • تعداد آگهي هاي ثبت شده در هفت روز گذشته : 0
  تعداد کل آگهي هاي فروخته شده در هفت روز گذشته : 0
  تعداد آگهي هاي ثبت شده در اين هفته که همين هفته فروخته شده اند: 0
  مجموع قيمت اکانت هاي فروخته شده در هفت روز گذشته : تومان
  تعداد آگهي هاي ثبت شده در يک ماه گذشته : 78
  تعداد کل آگهي هاي فروخته شده در يک ماه گذشته : 29
  تعداد آگهي هاي ثبت شده در اين ماه که همين ماه که فروخته شده اند: 8
  مجموع قيمت اکانت هاي فروخته شده در ماه گذشته : 7,834,4000 تومان

  تعداد کل آگهي ها ثبت شده : 10173
  تعداد کل آگهي هاي فروخته شده : 6173
  هم اکنون به ازاي ثبت هر 10 آگهي فروش (6.1) اکانت فروخته شده است .